Монголын Балетын Үндэсний Сургуулийн сурагчдын дундах Цахим уралдаан зохион байгуулагдах гэж байна