Монголын Балетын Үндэсний сургууль

Монголын балетын хөгжил сангийн дэргэд 2015
онд Монголын балетын үндэсний сургуулийг
үүсгэн байгуулсан бөгөөд Монгол улсдаа олон
улсын стандарт бүхий балетын боловсролыг олгоно.

БАЛЕТЫН СУРГУУЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХҮҮХДИЙН ХӨТӨЛБӨР (2-7 НАС)

СОНГОДОГ БАЛЕТЫН ХӨТӨЛБӨР (8-18 НАС)

НАСАНД ХҮРЭГЧИД (18+)

ЗУНЫ ХӨТӨЛБӨР
ХОТЫН БҮЖИГ
СУРГАЛТ БОЛОН СЕМИНАР

Мөн та

Хүүхдээ шалгуулан тэтгэлэг авах боломжтойг мэдэн хөнгөлөлтөнд хамруулах боломжтой. Бүрдүүлэх бичиг баримт: Хүсэлт, 1% цээж зураг, сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн дэвтэрийн хуулбар, төрсний гэрчилгээний хуулбарыг School@mongolianballet.com хаягаар ирүүлэх боломжтой.