ХОТЫН БҮЖИГ

Хотын болон хөдөө орон нутгийн хүүхэд залуучуудад олон төрлийн бүжгүүдийг танилцуулан соён гэгээрүүлэх үйлсэд бүжгээр дамжуулан улс даяар хүрч ажиллана.