ХҮҮХДИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

ГАРААС ГАРТ 1
/2 НАС/

Дүрслэн бодох чадварыг хөгжүүлэх хөдөлгөөнүүдийг хийснээр хүүхдийн биеийн, хөгжмийн болон орон зайн мэдрэмж үүсэж хөгжим, бүжгийн уялдаа болон булчингийн хөдөлгөөнөө мэдэрч, эвсэл сууж эхэлдэг

ГАРААС ГАРТ 2
/3 НАС/

Дүрслэн бодох чадварыг хөгжүүлэх хөдөлгөөнүүдийг хийснээр хүүхдийн биеийн, хөгжмийн болон орон зайн мэдрэмж үүсэж хөгжим, бүжгийн уялдаа болон булчингийн хөдөлгөөнөө мэдэрч, эвсэл сууж эхэлдэг

БҮТЭЭЛЧ БҮЖИГ 1
/4 НАС/
Таны хүүхэд дасгал хөдөлгөөнийг ялгаж, биеэрээ түүх илэрхийлэх, хөгжмийн хэмнэлийг мэдрэх замаар бүжгийн суурь мэдлэгийг эзэмших аялалд гардаг
 
 
БҮТЭЭЛЧ БҮЖИГ 2
/5 НАС/

Балетын орчин буюу толь бүхий тэнхимд багштайгаа харьцах нь таны хүүхдийг зүй ёсны балетын хичээлд бэлдэж эхэлдэг

 

                       Давтамж: Нийт 9 сар үргэлжлэх хөтөлбөрийн дагуу 7 хоногт 1 удаа 50 минутаар хичээллэнэ.

                                                                                      БАЛЕТЫН БЭЛТГЭЛ 1
                                                                                                        /6 НАС/ 

Балетын гишгэлтүүдийг суран боловсруулж, булчингийн хөгжлийг дэмжихийн тулд хөгжөөнт тоглоом тоглох тэнцвэрээ сайжруулдаг

                                                              Давтамж: 7 хоногт 1 удаа 60 минутаар хичээллэнэ.
ХҮҮХДИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨГСӨХ АНГИ
БАЛЕТЫН БЭЛТГЭЛ 2 
/7 НАС/

Энэ чухал түвшинд хөлний эргэлт, тавхайн заалт, биеийн жигдрэлт сайжирч мөн энэ талаар маш сайн ойлголттой болсон байна. Эдгээр элементүүд таны хүүхдийг Сонгодог Балетын хөтөлбөрт тууштай балетаар хичээллэхэд бэлтгэл болж өгнө.

                                                                    Давтамж: 7 хоногт 1-2 удаа 60 минутаар хичээллэнэ.