Монголын балетын үндэсний сургуулийн Үндсэн хөтөлбөрийн сурагчдын дунд “СУРАГЧДЫН ДУНДАХ ЦАХИМ УРАЛДААН”-ЫГ зарлаж байгааг мэдэгдэхэд таатай байна

Бүртгэл явагдах хугацаа: 4-р сарын 19-өөс 5-р сарын 16-ны өдрийг дуустал. 

* БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖГҮЙ

* ВАРИАЦИ, БҮЖГИЙН СОНГОЛТ ДУНД ШАТНЫХАНД ЧӨЛӨӨТЭЙ / багшийн зөвлөмжтэйгөөр/ 

Шагналт байруудын эздэд балетын эрдэмд нь дэмжлэг болохуйц тэтгэлэг, бусад зүйлс багтаж байна! 

Лавлах: 80180808

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *