МОНГОЛЫН БАЛЕТЫН ҮНДЭСНИЙ IV УРАЛДААН

ШҮҮГЧДИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Өсвөр нас 1, Өсвөр нас 2 ангиллын 1-р шатанд дагаж хийн оролцох дасгал

5/5

Тэмцээний Удирдамж

5/5

монголын балетын Үндэсний IV уралдаан

5/5